a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

CÁC LOẠI PHÍ, CHI PHÍ KHI MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (Phần 3)

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Doanh Nghiệp  > CÁC LOẠI PHÍ, CHI PHÍ KHI MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (Phần 3)

CÁC LOẠI PHÍ, CHI PHÍ KHI MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (Phần 3)

Phá sản là  thủ tục cần phải thực hiện khi doanh nghiệp không còn khả năng hoạt động dưới áp lực tài chính. Dưới đây là những loại phí, chi phí, Cilaw đã hệ thống loại khi các doanh nghiệp cần mở thủ tục phá sản.

  1. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:1.500.000 đồng. (Danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) về mức thu miễn giảm thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án)
  2. Chi phí phá sản, tiền tạm ứng chi phí phá sản:

Chi phí phá sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí phá sản.

Hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể về chi phí phá sản, tiền tạm ứng chi phí phá sản.

  1. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

– Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản thì thù lao do Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thỏa thuận.

– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản teo Khoản 3 Điều 80, Khoản 4 Điều 83, Khoản 7 Điều 91 Luật Phá sản 2014 thì mức thù lao như sau:

TT Tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý Mức thù lao
1 Dưới 100 triệu đồng 5% tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý
2 Từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 5 tháng lương cơ sở theo quy định của pháp luật về lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang + 4% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý vượt quá 100 triệu đồng
3 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 20 tháng lương cơ sở theo quy định của pháp luật về lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang + 3% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý vượt quá 500 triệu đồng
4 Từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 36 tháng lương cơ sở theo quy định của pháp luật về lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang + 2% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý vượt quá 1 tỷ đồng
5 Từ trên 10 tỷ đến 50 tỷ đồng Mức thù lao đối với tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý đến 10 tỷ đồng xác định theo mục 4 của Bảng này + 0,5% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý vượt quá 10 tỷ đồng
6 Từ trên 50 tỷ đồng Mức thù lao đối với tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý đến 50 tỷ đồng xác định theo mục 5 của Bảng này + 0,3% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý vượt quá 50 tỷ đồng.

– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo Điểm b hoặc Điểm c Khoản 1 Điều 95 Luật phá sản 2014 thì ngoài mức thù lao quy định trên còn thêm thù lao giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện phương án phục hồi kinh doanh.

– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp thực hiện xong phương án phục hồi kinh doanh quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 95 của Luật Phá sản thì mức thù lao do Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thỏa thuận.

Hi vọng những thông tin trong 3 phần của Cilaw có thể giúp ích cho việc tìm kiếm của quý khách.

Phần 1: các loại thuế, phí cần nộp khi doanh nghiệp đi vào hoạt động

Phần 2 các loại thuế, phí đặc thù ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

>> Xem thêm THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP CON

>> Xem thêm THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

>> Xem thêm THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (CÔNG TY TNHH)

>> Xem thêm THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

>> Xem thêm THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

>> Xem thêm Thuế THU NHẬP TRONG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

No Comments

Leave a Comment