a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

CÁC LOẠI THUẾ PHÍ DOANH NGHIỆP CẦN NỘP KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG (Phần 2)

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Doanh Nghiệp  > CÁC LOẠI THUẾ PHÍ DOANH NGHIỆP CẦN NỘP KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG (Phần 2)

CÁC LOẠI THUẾ PHÍ DOANH NGHIỆP CẦN NỘP KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG (Phần 2)

Trong Phần 1: các loại thuế, phí cần nộp khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, Cilaw đã trình bày những loại thuế, phí chung mà hầu hết các doanh nghiệp khi thành lập và hoạt động cần phải nộp. Trong phần này, Cilaw sẽ tiếp tục nói về các loại thuế, phí mà tùy thuộc vào từng ngành nghề khác nhau mà mỗi doanh nghiệp phải nộp theo quy định pháp luật của ngành nghề đó. Đó là các loại thuế, phí sau:

  1. Thuế xuất nhập khẩu (thuế XNK)

Tùy theo loại mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có các phương pháp tính thuế khác nhau:

Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất %:

Số thuế XNK phải nộp = số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế XNK x giá tính thuế x thuế suất.

Xem chi tiết biểu thuế xuất nhập khẩu tại Nghị Định 122/2016/NĐ-CPNghị Định 125/2017/NĐ-CP

Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối:

Số thuế XNK phải nộp = số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế XNK x mức thuế tuyệt đối x tỷ giá tính thuế.
  1. Thuế tài nguyên

Áp dụng đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên:

Số thuế tài nguyên phải nộp = sản lượng tài nguyên tính thuế x giá tính thuế x thuế suất

Xem chi tiết biểu thuế suất thuế tài nguyên tại Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 .

  1. Thuế bảo vệ môi trường
Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp = số lượng đơn vị hàng hóa chịu thuế x mức thuế tuyệt đối trên 1 đơn vị hàng hóa

Xem chi tiết biểu thuế bảo vệ môi trường tại Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12.

  1. Thuế tiêu thụ đặc biệt
Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp = giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt x thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Xem chi tiết biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014.

  1. Thuế sử dụng đất

Có 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đất sản xuất kinh doanh sử dụng toàn bộ vào mục đích kinh doanh:

Số thuế sử dụng đất phải nộp = (Diện tích đất tính thuế x giá của 1m2 đất x thuế suất) – số thuế đựơc miễn, giảm

Trường hợp 2: Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh mà không xác định được phần diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh

Số thuế sử dụng đất phải nộp ={ [(Tổng diện tích đất sử dụng x Doanh thu hoạt động kinh doanh)/Tổng doanh thu cả năm] x giá của 1m2 đất x thuế suất} – số thuế đựơc miễn, giảm

Xem chi tiết biểu thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010.

Trong Phần 3: các loại phí, chi phí khi mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, Cilaw sẽ nêu ra các loại phí, lệ phí khi mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.

>> Xem thêm THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP CON

>> Xem thêm THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

>> Xem thêm THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (CÔNG TY TNHH)

>> Xem thêm THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

>> Xem thêm THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

>> Xem thêm Thuế THU NHẬP TRONG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

No Comments

Leave a Comment