a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Doanh Nghiệp

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Doanh Nghiệp (Page 3)

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

>> Xem thêm HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP >> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP CON >> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Yêu cầu về giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm Hiện nay, các chuỗi siêu thị mini,cửa hàng tiện ích,… gọi chung là cơ sở kinh doanh thực phẩm đang mọc lên ngày càng nhiều...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

>> Xem thêm HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP >> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP CON >> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là chứng thư pháp lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhân cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, mỗi một cơ...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể muốn kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá cần đáp ứng được các điều kiện kinh doanh thuốc lá theo quy định của pháp luật Việt Nam thì mới được kinh doanh bán lẻ thuốc lá. Do Thuốc lá là nhóm hàng hóa mà nước ta đang hạn chế kinh doanh nhằm kiểm soát việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường để giảm tác hại của thuốc lá. Cilaw nêu ra các trình tự, thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá theo quy định của pháp luật hiện hành như sau: 1.Quy trình, thủ tục cấp giấy...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN THUỐC LÁ

Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuốc lá cần đáp ứng được các quy định chặt chẽ của pháp luật thì  mới có thể kinh doanh bán buôn thuốc lá được. Vì thuốc lá là ngành nghề độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng do vậy nhà nước hạn chế kinh doanh mặt hàng thuốc lá này. Các thủ tục cấp Giấy phép bán buôn thuốc lá tại cơ quan có thẩm quyền như sau:   Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn thuốc lá 1.1.  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh...

Continue reading

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU

Xem thêm các giấy phép con khác: >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU TỪ HAI TỈNH TRỞ LÊN TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU >> Xem thêm THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU TRONG PHẠM VI MỘT TỈNH >> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP >> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP CON >> Xem thêm...

Continue reading

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU

>> Xem thêm HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU TỪ HAI TỈNH TRỞ LÊN TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU TRONG PHẠM VI MỘT TỈNH >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU >> Xem thêm THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu các doanh nghiệp, nhà bán lẻ cần lưu ý một số vấn đề như: thủ tục, các giấy tờ cần...

Continue reading

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH PHÂN PHỐI RƯỢU TỪ HAI TỈNH TRỞ LÊN TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG

Xem thêm các giấy phép con khác: >> Xem thêm HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU TRONG PHẠM VI MỘT TỈNH >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU >> Xem thêm THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Kinh doanh rượu tại thị trường Việt Nam là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do vậy để các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thiện hiện chức năng kinh...

Continue reading

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN RƯỢU TRONG PHẠM VI MỘT TỈNH

Xem thêm các giấy phép con khác: >> Xem thêm HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU TỪ HAI TỈNH TRỞ LÊN TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU >> Xem thêm THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Kinh doanh rượu tại thị trường Việt Nam là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do vậy để các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thiện...

Continue reading

ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN RƯỢU

>> Xem thêm HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU TỪ HAI TỈNH TRỞ LÊN TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU TRONG PHẠM VI MỘT TỈNH >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Điều kiện xin cấp giấy phép bán buôn rượu Để xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu, các doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

>> Xem thêm HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU TỪ HAI TỈNH TRỞ LÊN TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG >> Xem thêm CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU TRONG PHẠM VI MỘT TỈNH >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU >> Xem thêm ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Kinh doanh rượu ở Việt Nam là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh sản phẩm rượu thì...

Continue reading