a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Doanh Nghiệp

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Doanh Nghiệp (Page 5)

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là người duy nhất góp vốn đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, và tùy từng trường hợp, chủ sở hữu sẽ có những quyền tương ứng, được quy định cụ thể tại Điều 75, Điều 76 và Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2014. Thứ nhất: Quyền của chủ sở hữu công ty Chủ sở hữu công ty là tổ...

Continue reading

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

QUYỀN THÀNH LẬP, GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp là một trong những biểu hiện của quyền tự do kinh doanh được ghi nhận trong Hiến pháp. Xuất phát từ mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền, chiến lược phát triển kinh tế bền vững, nhà nước luôn tạo cơ hội cho các chủ thể được phép thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải bất kì chủ thể nào cũng được phép thành lập và góp vốn vào...

Continue reading

Phá sản doanh nghiệp

PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp không tránh khỏi những rủi ro, dẫn đến làm ăn thua lỗ. Doanh nghiệp mất khả năng chi trả trong thời hạn 3 tháng thì phải tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản (Điều 4, Luật Phá sản năm 2014). Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực...

Continue reading

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP   Theo điều 13, Luật doanh nghiệp 2014, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật đại diện cho doanh nghiệp giao tiếp với bên...

Continue reading

Mua lại phần vốn góp của công ty TNHH hai thành viên trở lên

MUA LẠI PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Theo Điều 52, Điều 53 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì việc mua lại phần vốn góp và chuyển nhượng phần vốn góp được quy định cụ thể như sau: “Điều 52. Mua lại phần vốn góp Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan...

Continue reading

Khái niêm, đặc điểm của công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhắm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông. Đặc trưng pháp lý của công ty cổ phần như sau: Phải có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế số lượng ( có thể là cá nhân hoặc tổ chức là cổ đông) ; ...

Continue reading

Hợp nhất công ty

HỢP NHẤT CÔNG TY Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Trình tự, thủ tục tiến hành hợp nhất công ty. Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất; Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất,...

Continue reading

Giải thể doanh nghiệp

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP   Giải thể doanh  nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật. Khi tiến hành giải thể các doạnh nghiệp phải thực hiện đúng theo các quy định về giải thể doanh nghiệp do Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan quy định về vấn đề này. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: Kết thúc thời hạn...

Continue reading

Định giá tài sản góp vốn theo quy định luật Doanh nghiệp 2014

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2014   Định giá tài sản góp vốn được quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2014, đó là: “tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam”. Quy định tại khoản 1, Điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2014 ở trên nêu rõ chủ thể định giá tài sản góp vốn bao gồm...

Continue reading

Đăng kí thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp

ĐĂNG KÍ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP Trường hợp công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên...

Continue reading