a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Văn bản pháp luật dân sự

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Văn bản pháp luật dân sự

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO)   (Về việc…………………..)   I. Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết) II. Lược ghi lý lịch người gửi đơn Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm...

Continue reading