a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Lĩnh Vực Khác

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM Trong trường hợp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép, doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại giấy...

Continue reading

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Khi sử dụng người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, người sử dụng người lao động nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diên cấp giấy phép lao động  theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị...

Continue reading

Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động   Doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lập bộ hồ sơ chứng minh đủ điều kiện hoạt động theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (theo mẫu); Bản thuyết minh về quy...

Continue reading

Thủ tục xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

THỦ TỤC XÁC NHẬN MẪU PHÔI CHỨNG CHỈ SƠ CẤP, MẪU PHÔI BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP   Để xác nhận phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp, cơ sở đào tạo sơ cấp nộp hồ sơ xác mẫu phôi theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Công văn đề nghị xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp Mẫu phôi chứng chỉ...

Continue reading

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

THỦ TỤC TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP   Người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định đối với người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, nơi người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp. Thành phần hồ sơ bao...

Continue reading

Thủ tục tiếp nhận Phiếu khai báo và cấp giấy sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

THỦ TỤC TIẾP NHẬN PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO SỬ DỤNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG   Trong thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, tổ chức, cá nhân có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải gửi hồ sơ khai báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động...

Continue reading

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp

THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP   Trường Trung cấp có nhu cầu thành lập phân hiệu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Văn bản đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; văn bản đề nghị cho phép thành lập của tổ...

Continue reading

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP   Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ gồm: Thành phần hồ sơ: Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Văn bản đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; văn...

Continue reading

Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

THỦ TỤC TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP   Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có văn bản trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị của Trung tâm dịch vụ...

Continue reading

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi về: Thay đổi người đứng đầu; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở;  Thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép, tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành...

Continue reading