a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Chia tài sản khi ly hôn

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hôn Nhân Gia Đình  > Chia tài sản khi ly hôn

Chia tài sản khi ly hôn

>> Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

>> Xem thêm CHIA TÀI SẢN TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

>> Xem thêm CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

>> Xem thêm NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

>> Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN

Khi mục đích của hôn nhân không dạt được thì có thể dẫn đến việc ly hôn. Một trong số những mối quan hệ được các bên quan tâm và dễ phát sinh tranh chấp là vấn đề chia tài sản chung vợ chồng.

  1. Nguyên tắc xác định khối tài sản chung vợ chồng

– Tài sản hình thành do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

– Tài sản riêng của vợ chồng được hai bên thỏa thuận nhập vào khối tài sản chung.

  1. Căn cứ phân chia tài sản chung của tòa án

Tòa án sẽ căn cứ vào yêu cầu của các bên khi ly hôn để làm căn cứ phân chia tài sản chung vợ chồng và dựa trên những nguyên tứa sau:

– Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

No Comments

Leave a Comment