a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Xóa án tích

XÓA ÁN TÍCH Bộ luật Hình sự 1999 quy định: “Điều 63. Xóa án tích Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 64 đến Điều 67 của Bộ luật này. Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và được Tòa án cấp giấy chứng nhận” Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: “Điều 69. Xóa án tích Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này. Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Người bị kết án do lỗi vô ý về...

Continue reading

Các biện pháp giám sát, giáo dục dưới 18

Những điểm mới trong BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 so với  BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn TNHS đối với người dưới 18 tuổi được quy định tại Mục 2, từ Điều 92 đến Điều 95 Bộ luật Hình sự 2015. Mục này quy định 2 biện pháp giám sát, giáo dục mới tại Điều 93 và Điều 94. Điều 95 quy định biện pháp tư pháp đã được quy định trong BỘ LUẬT HÌNH SỰ năm 1999 (giáo dục tại xã, phường, thị trấn) với một số...

Continue reading

Tuyên bố mất tích theo quy định Bộ luật dân sự 2015

TUYÊN BỐ MẤT TÍCH   Điều kiện tuyên bố mất tích Theo quy định tại điều 68 BLDS 2015, một người bị tuyên bố là mất tích khi: Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố một người mất tích khi người đó đã biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết. Thời hạn...

Continue reading

Tranh tụng các vụ án tranh chấp đất đai

TRANH TỤNG CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI   So với Luật đất đai năm 2003, Luật đất đai năm 2013 có một số sửa đổi về cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai; trong đó có những điểm mới về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai. Trên thực tế, tranh chấp đất đai không chỉ là hiện tượng phổ biến mà trong đó còn hết sức đa dạng về chủ thể cũng như nội dung tranh chấp. Tuy nhiên, về cơ bản tranh chấp đất đai được chia thành ba dạng như...

Continue reading

Tranh tụng các vụ án kinh doanh thương mại

TRANH TỤNG CÁC VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI   Những tranh chấp về kinh doanh thương mại theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch...

Continue reading

Tranh chấp về hôn nhân và gia đình

TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH   Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ. Tranh chấp về cấp dưỡng. Tranh chấp về sinh con...

Continue reading

Tranh chấp lao động

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG Tranh chấp về lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.” Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động Tranh chấp lao...

Continue reading

Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ theo quy định Bộ Luật dân sự 2015

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM NGHĨA VỤ   Điều 351. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ “1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm...

Continue reading

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA   Khoản 1 Điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015 không đưa ra một định nghĩa khái quát về nguồn nguy hiểm cao độ mà chỉ có quy định mang tính liệt kê: “Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định”.   Điều kiện phát sinh...

Continue reading

Thừa kế

THỪA KẾ   Theo qui định tại Điều 609 Bộ luật dân sự 2015: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc” Theo quy định này, người thừa kế là cá nhân có quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật, còn người thừa kế là pháp nhân hay tổ chức chỉ có thể được...

Continue reading