a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Thế chấp tài sản theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015

THẾ CHẤP TÀI SẢN Điều 317 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về thế chấp tài sản như sau:  “1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp”. Tức là bên thế chấp tài sản thuộc...

Continue reading

Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng dân sự theo quy định Bộ luật dân sự 2015

SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ     Sửa đổi hợp đồng dân sự Dù rằng hợp đồng đã được giao kết và có hiệu lực nhưng để việc thực hiện hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của mỗi bên, các bên vẫn có thể thỏa thuận để sửa đổi hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Sửa đổi hợp đồng dân sự là việc các bên đã tham gia giao kết hợp đồng bằng ý chí tự nguyện của mình thoả thuận với nhau để phủ nhận (làm thay đổi) một...

Continue reading

Hứa thưởng theo quy định pháp luật

HỨA THƯỞNG   Khái niệm về hứa thưởng Điều 570 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định như sau: “1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm, không trái đạo đức xã hội”. Hứa thưởng thực chất là là sự tuyên bố ý chí đơn phương của một phía chủ thể. Tuy nhiên, việc thưởng chỉ được thực hiện theo đúng lời hứa của người tuyên bố khi...

Continue reading

Hợp đồng vay tài sản quy định Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN Điều 463 BLDS 2015  quy định cụ thể về hợp đồng vay tài sản Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.   Nghĩa vụ của bên cho vay Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm...

Continue reading

Hợp đồng vận chuyển tài sản theo quy định Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN   Điều 530 Bộ luật dân sự năm  2015 quy định về hợp đồng vận chuyển tài sản, theo đó: Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển. Đặc điểm Hợp đồng vận chuyển tài sản có thể được giao kểt bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Trong trường hợp các bên...

Continue reading

Hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH   Theo quy định tại Điều 522 BLDS 2015 về hợp đồng vận chuyển hành khách như sau: “Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển.” Đặc điểm Hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được xác lập bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Thông thường, vé là bằng chứng của việc giao kết giữa các bên trong hợp đồng. Đối tượng của hợp đồng chính là...

Continue reading

Hợp đồng ủy quyền theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Hợp đồng ủy quyền   Điều 562 BLDS 2015 quy định về Hợp đồng ủy quyền: “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”. Hợp đồng ủy quyền nằm trong nhóm hợp đồng có đối tượng là công việc, theo đó, chủ thể của hợp đồng ủy quyền gồm bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Chủ thể của hợp đồng ủy quyền Khoản 1 Điều 134...

Continue reading

Hợp đồng trao đổi tài sản theo quy định Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN Tại Điều 455 BLDS 2015 quy định cụ thể về hợp đồng trao đổi tài sản theo đó: Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. Đặc điểm hợp đồng trao đổi tài sản Là hợp đồng có đền bù. Hợp đồng trao đổi tài sản mang tính chất của hợp đồng mua bán tài sản nhưng trong đó các bên thực hiện phương thức vật đổi vật. Tính đền bù của hợp đồng này thể hiện...

Continue reading

Hợp đồng thuê tài sản theo quy định Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN   Điều 472 BLDS 2015 quy định: “Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.”   Đặc điểm của hợp đồng thuê tài sản Luôn là hợp đồng có đền bù Mục đích của...

Continue reading

Hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN Điều 457 Bộ luật dân sự 2015 có quy định: “Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, cỏn bên được tặng cho đồng ý nhận.”   Đặc điểm của hợp đồng tặng cho tài sản Hợp đồng tặng cho tài sản là một hợp đồng không có đền bù. Hợp đồng tặng cho tài sản là một hợp đồng nằm ngoài quy luật trao đổi ngang giá....

Continue reading