a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Hợp đồng mượn tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN   Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. Hợp đồng mượn tài sản thực chất là việc người có tài sản chuyển giao tài sản cho người khác sử dụng mà không nhằm mục đích thu lợi từ tài sản cho mượn. Loại hợp đồng này thông thường được...

Continue reading

Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN   Điều 430 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) định nghĩa: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan”.   Chủ thể của hợp đồng mua bán Việc xác định chủ thể của hợp đồng mua bán tài sản là...

Continue reading

Hợp đồng gửi giữ tài sản theo quy định Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN Theo quy định tại Điều 554 BLDS 2015 về Hợp đồng gửi giữ tài sản như sau: “Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.” Đặc điểm của hợp đồng gửi giữ tài sản: Có thể là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền...

Continue reading

Hợp đồng gia công theo quy định Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG Điều 542 quy định cụ thể về hợp đồng gia công. Theo đó: “Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.” Hình thức của hợp đồng gia công Hợp đồng gia công có thể được xác lập bằng miệng hoặc bằng văn bản theo sự thỏa thuận của các bên. Đối tượng của hợp đồng gia công Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được...

Continue reading

Hợp đồng dịch vụ theo quy định Bộ luật dân sự 2015

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ   Điều 513 quy định về hợp đồng dịch vụ, theo đó: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ Bên thuê dịch vụ có quyền yêu cầu bên làm dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các nội dung khác mà hai bên đã thỏa...

Continue reading

Giao dịch dân sự theo quy định Bộ luật dân sự 2015

GIAO DỊCH DÂN SỰ Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự ( Điều 116 BLDS 2015). Điều kiện giao dịch dân sự Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; Chủ thể tham gia giao dịch  hoàn toàn tự nguyện; Mục đích và nội dung của giao dịch  không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Hình thức của...

Continue reading

Điều kiện tuyên bố chết theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Điều kiện tuyên bố tuyên bố một người là đã chết   Theo quy định tại Điều 71 Bộ luật dân sự 2015, người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây: Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống. Trong trường hợp này, việc tạm dừng năng lực chủ thể của cá nhân sẽ được giải quyết theo...

Continue reading

Đặt cọc theo quy định của pháp luật

ĐẶT CỌC Đặt cọc là kết quả của sự thảo thuận của các bên mà không xuất phát từ hành vi pháp lý đơn phương nên chủ thể của đặt cọc bao giờ cũng phải có hai bên: bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc. Tùy vào sự thỏa thuận của các bên mà mỗi bên có thể là bên nhận cọc hay bên nhận đặt cọc. Đối tượng của đặt cọc Trong quan hệ đặt cọc, hành vi của các bên chủ thể sẽ tác động vào một tài sản cụ thể nào đó. Những tài sản này chính là...

Continue reading

Công việc không có ủy quyền theo quy định Bộ luật dân sự 2015

CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN    Điều 574 BLDS 2015 có quy định về khái niệm thực hiện công việc không có ủy quyền như sau: ” Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.” Vấn đề thực hiện công việc không có ủy quyền có những đặc điểm đặc trưng như sau: Người thực hiện công việc không có...

Continue reading

Cầm giữ tài sản theo quy định Bộ luật dân sự 2015

CẦM GIỮ TÀI SẢN    Điều 346 Bộ luật dân sự năm 2015 đưa ra khái niệm cầm giữ tài sản như sau: ” Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.” Khi bên có quyền cầm giữ tài sản của bên có nghĩa vụ, bên có nghĩa vụ không có khả năng khai thác và hưởng lợi từ tài sản...

Continue reading