a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Cầm cố tài sản theo quy định Bộ luật dân sự 2015

CẦM CỐ TÀI SẢN   Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau: Điều 309. Cầm cố tài sản “Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” Điều 310. Hiệu lực của cầm cố tài sản “1. Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Cầm cố tài sản có hiệu...

Continue reading

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định Bộ luật dân sự 2015

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG   Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định tại Điều 584 BLDS 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định như sau: “1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong...

Continue reading

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra Bộ luật dân 2015

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SÚC VẬT GÂY RA Trong thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội của con người, súc vật đã trở thành sản phẩm chăn nuôi hoặc thú nuôi phổ biến. Bản chất súc vật là động vật hoang dã, mang bản tính thú dữ đã được con người thuần hóa, kiểm soát được hoạt động và tuân thủ theo sự quản lý của con người. Tuy nhiên, trên thực tế xuất phát từ bản tính tự nhiên hoặc do lỗi quản lý của con người, mà khi hoạt động súc vật có thể gây thiệt...

Continue reading

Bảo lưu quyền sở hữu theo quy định Bộ luật dân sự 2015

BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU Biện pháp bảo lưu quyền sở hữu Theo Điều 331 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về bảo lưu quyền sở hữu. Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ. Lưu ý rằng, việc bảo lưu quyền sở hữu tài sản không có nghĩa là bên bán có quyền chiếm hữu tài sản cho đến lúc bên mua thanh toán xong. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản...

Continue reading

Bảo lãnh theo quy định pháp luật ( Bộ luật dân sự 2015)

BẢO LÃNH Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo...

Continue reading