a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Đăng ký nội quy lao động

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Đăng ký nội quy lao động

Đăng ký nội quy lao động

ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

 

Khi người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ:

  1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (1 bản);
  2. Các Văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (1 bản);
  3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở ( 1 bản);
  4. Nội quy lao động (4 bản).

Lưu ý:     

  • Hiệu lực Nội quy lao động: Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp trong thời hạn này đơn vị đăng ký có thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn người sử dụng lao động của đơn vị đăng ký sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

 

 

 

 

No Comments

Leave a Comment