a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

BIỂU MẪU LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Công Ty Luật TNHH Cilaw > ĐẤT ĐAI > BIỂU MẪU LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

BIỂU MẪU LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Các biểu mẫu thường sử dụng trong lĩnh vực đất đai, như sau: ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. ĐƠN YÊU CẦU THAY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH ĐÃ ĐĂNG KÝ. ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN). ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (DÀNH CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC). ĐƠN XIN GIAO ĐẤT (DÀNH CHO TỔ CHỨC TRONG...

Continue reading