a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Cấp lại sổ đỏ do bị mất

XIN CẤP LẠI SỔ ĐỎ DO BỊ MẤT Trong trường hợp chúng ta bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trình tự thực hiện như sau: Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; - Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công...

Continue reading

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Khi cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tách thửa để tặng cho, bán, nhận thừa kế … cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận mới cho từng diện tích nhà, đất tách ra đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trình tự xin cấp giấy chứng nhận trong trường hợp này như sau: - Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài...

Continue reading