a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Doanh Nghiệp  > ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH

Du lịch là một ngành đang được thúc đẩy phát triển và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Nhà nước, cùng với dịch vụ ngày càng nâng cao, du lịch lữ hành là hoạt động kinh doanh du lịch hiện đang rất phổ biến và được nhiều nhà đầu tư phát triển, do đó, nhiều nhà đầu tư hiện đang muốn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành. Vậy, muốn thực hiện hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Cilaw với phương châm “Người dẫn đường pháp lý của bạn”  sẽ tư vấn cho các bạn về vấn đề này như sau:

 

1, Điều kiện về chủ thể.

Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành cũng cần đáp ứng yêu cầu nhất định, theo quy định tại Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du Lịch, thì người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành cần đáp ứng điều kiện sau:

  • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là 03 năm đối với dịch vụ kinh doanh lữ hành nội địa và bốn năm đối với dịch vụ kinh doanh lữ hành quốc tế
  • Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong tất cảcác lĩnh vực sau:

a) Quản lý hoạt động lữ hành;

b) Hướng dẫn du lịch;

c) Quảng bá, xúc tiến du lịch;

d) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

đ) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc và các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

 

2, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa.

Kinh doanh lữ hành nội địa với việc triển khai các Tour du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam thì doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện sau:

  • Thứ nhất, có đăng ký ngành nghề kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
  • Thư hai, có phương án kinh doanh lữ hành nội địa và có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
  • Thứ ba,  người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Như vậy, doanh nghiệp muốn tiến hành kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cũng cần đáp ứng các điều kiện trên, ngoài ra, còn đảm bảo về các ngành nghề kinh doanh khác như vận chuyển hành khách, có phương án kinh doanh cụ thể, chi tiết để gửi đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

3, Về điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế.

Về kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế là một hoạt động kinh doanh khá phức tạp, tương đương với nó sẽ có những điều kiện cụ thể để cơ quan nhà nước có thể quản lý hoạt động kinh doanh như sau:

  • Thứ nhất, có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
  • Thứ hai, cơ quan, tổ chức muốn mở dịch vụ kinh doanh lữ hành quốc tế cần có phương án kinh doanh lữ hành và có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh.
  • Thứ ba, người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 04 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
  • Thứ tư, có ít nhất ba hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
  • Thứ năm, đã ký quỹ theo quy định của Chính phủ, cụ thể mức ký quỹ là hai trăm năm mươi (250) triệu đồng, tiền ký quỹ sẽ được sử dụng để bồi thường cho khách du lịch trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng đối với khách du lịch và giải quyết các rủi ro đối với khách du lịch .

Như vậy, có thể thấy rằng để được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng những điều kiện khá chặt chẽ như phải ký quỹ để giải quyết rủi ro cho doanh nghiệp cũng như bồi thường cho khách hàng, hơn nữa, cũng cần có những vấn đề về nội bộ như người quản lý phải có kinh nghiệm 04 năm trở lên, có ít nhất ba hướng dẫn viên đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Cilaw theo số 097.446.1998 hoặc email info@cilaw.vn

No Comments

Leave a Comment