a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGĂN CHẶN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Dân Sự  > ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGĂN CHẶN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGĂN CHẶN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT

>> Xem thêm Mẫu đơn khiếu nại ( Tố cáo )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——–

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất)

 

Kính gửi:          –     Chi nhánh văn phòng đăng ký nhà và đất…….

Tên tôi là: … năm …

Có hộ khẩu thường trú tại …

Tôi xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nay chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Văn phòng đăng ký nhà và đất đai – Sở tài nguyên môi trường …………………………….. đính tạm dừng việc đăng ký kê khai biến động và sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN số …, ngày …, đang đứng tên chủ sở hữu là …, để chúng tôi thỏa thuận và làm rõ các vấn đề tranh chấp và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi không bị xâm phạm.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Gửi kèm:

– …

– …

 

 

…, ngày tháng ___ năm ___

Người làm đơn

(Kí, ghi rõ họ tên)

 

Bạn cần văn bản pháp luật khác, vui lòng xem ở đây. Hoặc bấm vào download  để tải văn bản trên.

No Comments

Leave a Comment