a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGĂN CHẶN XUẤT CẢNH RA NƯỚC NGOÀI

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Dân Sự  > ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGĂN CHẶN XUẤT CẢNH RA NƯỚC NGOÀI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGĂN CHẶN XUẤT CẢNH RA NƯỚC NGOÀI

>> Xem thêm Mẫu đơn khiếu nại  (Tố cáo )

>> Xem thêm Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng tài sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
( V/v: Ngăn chặn xuất cảnh ra nước ngoài)

 

Kính gửi:     THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  …

 

Tôi tên là: …
Địa chỉ cư trú tại :
Là người được thi hành án trong vụ án “ Đòi lại tài sản” với :
Bên phải thi hành án là : …

 

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và ra quyết định ngăn chặn việc hai đương sự phải thi hành án là ông/bà xuất cảnh ra nước ngoài để bảo đảm việc thi hành án.
Lý do như sau:

………………………………………………………………………………………………………
Do vậy, để bảo đảm việc giải quyết việc thi hành án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi có đơn này, kính đề nghị Quí cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm ngưng không cho ông/bà … xuất cảnh ra nước ngoài cho đến khi giải quyết xong việc thi hành án.
Kính mong được giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn.

…, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

             (Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn cần văn bản pháp luật khác, vui lòng xem ở đây. Hoặc bấm vào download  để tải văn bản trên.

No Comments

Leave a Comment