a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động _ Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.
a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 159 pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận có ngày hẹn kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban quyết định cho phép giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm gửi quyết định về Tổng cục Dạy nghề để theo dõi, quản lý.

– Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị giải thể của cơ quan chủ quản, tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do bị giải thể.

+ Phương án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

• Phương án giải quyết tài sản.

• Phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

h) Lệ phí:

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải ghi rõ lý do giải thể, biện pháp bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định; phương án giải quyết tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quyết định giải thể được thông báo đến cơ quan liên quan biết để phối hợp thực hiện và được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

– Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

 

No Comments

Leave a Comment