a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động

Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động

GIẢI TRÌNH NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Khi giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ:

  • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (TheoMẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH).

 

No Comments

Leave a Comment