a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Gửi thỏa ước lao động tập thể

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Gửi thỏa ước lao động tập thể

Gửi thỏa ước lao động tập thể

GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Sau khi tiến hành lấy ý kiến tập thể lao động về thỏa ước lao động tập thể, người sử dụng lao động tiến hành gửi thỏa ước lao động lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ:

  • Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (Theo mẫu đính kèm theo công văn số 340/LĐTBXH).
  • Bản Thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (Theo quy định tại khoản 1, điều 75 Bộ Luật Lao động năm 2012).
  • 01 bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh thể hiện người đại diện pháp luật và 01 bản chính Giấy ủy quyền nếu trường hợp người đại diện pháp luật không ký bản thỏa ước lao động tập thể (lưu ý: nội dung ủy quyền phải có nội dung được ký thỏa ước lao động tập thể thay cho người đại diện pháp luật và thời gian ủy quyền).

 

 

 

No Comments

Leave a Comment