a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Tội cưỡng đoạt tài sản

TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN   Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sản Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai,...

Continue reading

Tội cưỡng dâm

TỘI CƯỠNG DÂM   Điều 143 Bộ luật hình sự 2015 quy định: Cưỡng dâm là hành vi của một người dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc vào họ hoặc người đang trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao câu với người đó. Tội này xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục của con người, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ. Nạn nhân là người đang lệ thuộc vào nguời phạm tội hoặc đang trong tình trạng quẫn bách. Hành vi khách quan thể hiện là người phạm tội dùng mọi thủ...

Continue reading

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

TỘI CƯỠNG DÂM NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đên dưới 16 tuổi là hành vi của một người dùng mọi thủ đoạn khiến họ phải miễn cưỡng giao cấu người đó. Tội phạm xâm phạm đến sự phát triển bình thường về sinh lý và thể chất, danh dự, nhân phẩm của người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, đồng thời xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tình dục của họ. Hành vi cưỡng dâm thể hiện việc dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến...

Continue reading

Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh

TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN KÍCH ĐỘNG MẠNH Điều 135 Bộ luật hình sự 2015 quy định: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh là hành vi của một người cố ý làm cho người khác bị thương hoặc tổn hại đến sức khỏe do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó. Người phạm tội thực hiện các hành vi tác động vào cơ...

Continue reading

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe

TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE       Điều 134 Bộ luật hình sự Việt Nam 2015 quy định: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe cho người khác là hành vi cố ý làm cho người khác bị thương hoặc tổn hại đến sức khỏe. Người phạm tội thực hiện các hành vi tác động vào cơ thể của người khác làm cho người đó bị thương, bị tổn hại đến sức khỏe. các hành vi đó như: đâm, chém, đấm, đá… Hành vi gây thương tích hoặc...

Continue reading

Tội cố ý gây thương tích cho người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI KHÁC DO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG         Điều 136 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách quá mức cần thiết, làm cho người có hành...

Continue reading

Tội chứa mại dâm

TỘ CHỨA MẠI DÂM        Tội chứa mại dâm trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, xâm phạm đạo đức xã hội, nếp sống văn minh, sức khỏe của con người và là nguyên nhân gây ra các bệnh lây truyền các loại bện nguy hiểm. Chứa mại dâm là người cho thuê, cho mượn địa điểm để làm nơi tụ tập những người mua dâm. Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thực hiện các hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm để làm nơi tụ tập những người...

Continue reading

Tội chiếm giữ trái phép tài sản

TỘI CHIẾM GIỮ TRÁI PHÉP TÀI SẢN Cơ sở pháp lý của tội chiếm giữ trái phép tài sản là Điều 176 Bộ luật hình sự 2015. Chiếm giữ trái phép tài sản là hành vi không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm về tài sản, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu trả...

Continue reading

Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dung,mua bán vật liệu nổ

TỘI CHẾ TẠO, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG, MUA BÁN VẬT LIỆU NỔ Vật liệu nổ bao gồm các loại chất nổ. Chất nổ là chất có khả năng gây nên phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiều nhiệt và ánh sáng, đồng thời sinh khí và tạo ra tiếng nổ như pháo, thuốc phóng, thuốc súng, kíp mìn, dây nổ, dây cháy chậm Tội phạm này trưc tiếp xâm phạm trật tự, an toàn công cộng, tính mạng, sức khỏe của công dân, tài sản của Nhà nước, các tổ chức và công dân. Hành vi chế tạo, tàng trữ,...

Continue reading

Tội bức tử

TỘI BỨC TỬ   Điều 130 Bô luật Hình sự năm 2015 quy định: “Điều 130. Tội bức tử Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: a) Đối với 02 người trở lên; b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai.”   Bức tử là hành vi đối xử tàn ác, thường...

Continue reading