a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

TỘI BẮT CÓC NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Theo quy định tại Điều 69 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì: Bắt cóc nhắm chiếm đoạt tài sản là hành vi của một người bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trực tiếp xâm phạm về quan hệ nhân thân cũng như quan hệ tài sản của công dân. Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở hành vi bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Bắt cóc là hành vi bắt giữ người...

Continue reading

Tình tiết tăng nặng

CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sau: “Điều 48. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: a) Phạm tội có tổ chức; b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; d) Phạm tội có tính chất côn đồ; đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn; e) Cố tình thực hiện tội phạm...

Continue reading

Tình tiết giảm nhẹ

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ Đây là một trong những quy định đáng được quan tâm nhất trong Bộ luật Hình sự, ở Bộ luật hình sự 1999, vấn đề này được quy định như sau: Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 1., Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm; b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; c) Phạm tội trong trường hợp...

Continue reading

Thời hạn xóa án tích

THỜI HẠN XÓA ÁN TÍCH   Trong Bộ luật Hình sự 1999 quy định về thời hạn xoá án tích còn quá dài kể cả trường hợp đương nhiên được xoá án tích và xoá án tích theo quyết định của toà án, chưa tạo điều kiện để người đã chấp hành xong bản án nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng. Chính vì lý do đó, Bộ luật Hình sự 2015 đã có những sửa đổi đáng giá góp phần cải thiện về vấn đề này: Thứ nhất, khoản 2 Điều 70 của BLHS giữ nguyên thời hạn một năm để được xóa...

Continue reading

Tha tù trước thời hạn dưới 18

THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện với người dưới 18 tuổi phạm tội là chế định mới và lần đầu tiên được quy định riêng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội tại Điều 106 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Qua phân tích các quy phạm, chúng tôi nhận thấy điểm cơ bản của điều này là quy định người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ được hưởng chế định nhân đạo này khi đáp ứng đầy đủ tất cả  4 điều kiện cụ thể...

Continue reading

Tha tù trước thời hạn có điều kiện

THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN Đây là quy định mới tại Bộ Luật Hình sự 2015 và được quy định cụ thể tại Điều 66 Bộ luật này, nội dung cụ thể như sau: “Điều 66. Tha tù trước thời hạn có điều kiện Người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Phạm tội lần đầu; b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; c) Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết...

Continue reading

Quyết định hình phạt nhẹ hơn

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT NHẸ HƠN Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “Điều 47. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất...

Continue reading

Phạt tù

HÌNH PHẠT TÙ Bộ luật Hình sự năm 2015 chỉ có những thay đổi nhỏ so với Bộ luật Hình sự năm 1999 về hình phạt tù. Nội dung cụ thể như sau: Bộ luật Hình sự 1999 quy định: “Điều 33. Tù có thời hạn Tù có thời hạn là việc buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại trại giam trong một thời hạn nhất định. Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là ba tháng, mức tối đa là hai mươi năm. Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời...

Continue reading

Pháp nhân thương mại phạm tội

  Chương XI Những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội Đây là một chương hoàn toàn mới trong Bộ luật Hình sự 2015 so với Bộ luật hình sự 1999, mở rộng hơn về chủ thể của tội phạm và các quy định liên quan đến chủ thể này là pháp nhân thương mại. Điều 74. Áp dụng quy định của Bộ luật hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội Pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm h́nh sự theo những quy định của Chương này; theo quy định khác của Phần thứ nhất của Bộ...

Continue reading

Phân loại tội phạm

Điềm mới trong khái niệm Tội phạm và phân loại tội phạm Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, vậy có gì mới ở Bộ luật Hình sự 2015 so với Bộ luật Hình sự 1999 Về khái niệm tội phạm và phân loại trong Bộ luật Hình sự 1999 : Điều 8. Khái niệm tội phạm Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô...

Continue reading