a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Nguyên tắc xử lý dưới 18

Điểm mới trong Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội: Bộ luật Hình sự 1999 quy định Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội còn Bộ luật hình sự 2015 thì lại quy định Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Vậy giữa các quy định này có gì khác biệt ? Căn cứ theo Điều 69 Bộ luật Hình sự 1999: “Điều 69. Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm...

Continue reading

Miễn trách nhiệm hình sự

CĂN CỨ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ Bộ luật Hình sự 2015 đã mở rộng thêm những căn cứ để xem xét việc miễn trách nhiệm hình sự so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Bộ luật hình sự 1999 quy định: “Điều 25. Miễn trách nhiệm hình sự Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị...

Continue reading

Miễn chấp hành hình phạt

MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT Theo như quy định mới về Miễn chấp hành hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015, các nhà làm luật đã có sư phân định về việc miễn chấp hành hình phạt đối với người bị kết án có thời hạn đến 03 năm và trên 03 năm. Đồng thời cũng bổ sung thêm một số trường hợp được miễn chấp hành hình phạt cũng như về nghĩa vụ dân sự so với quy định này trong Bộ luật Hình sự 1999. Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “Điều 62. Miễn chấp hành...

Continue reading

Loại trừ trách nhiệm hs

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như sau: Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội - Căn cứ Điều 24 Bộ luật Hình sự năm 2015 Đây là quy định hoàn toàn mới tại Bộ luật Hình sự năm năm 2015 nhằm phân định ranh giới rõ rang mức độ được loại trừ trách nhiệm hình sự và mức đội chịu trách nhiệm hình sự. - Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không...

Continue reading

Không tố giác

Hành vi không tố giác tội phạm: Bộ luật Hình sự 1999 quy định: “Điều 22. Không tố giác tội phạm Người nào biết rõ tội phạm đang đựơc chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trường hợp quy định tại Điều 313của Bộ luật này. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không...

Continue reading

Không áp dụng thời hiệu

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự: Điểm mới về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự của Bộ luật hình sự 2015 so với Bộ luật hình sự 1999 nằm ở viêc không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với một số loại tội phạm: Trong Bộ luật hình sự 1999 quy định như sau: “Điều 24. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 23 của Bộ luật này đối với các tội quy định tại Chương XI và XXIV...

Continue reading

Hình phạt tiền

HÌNH PHẠT TIỀN Về hình phạt phạt tiền, Bộ luật Hình sự 2015 đã có những thay đổi, bổ sung nhất định so với Bộ luật hình sự 1999: Bộ luật Hình sự 1999 quy định như sau: “Điều 30. Phạt tiền Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm...

Continue reading

Giảm hình phạt đã tuyên

Điểm mới trong quy định về Giảm mức hình phạt đã tuyên So với quy định về Giảm mức hình phạt đã tuyên trong Bộ luật Hình sự 1999 thì trong Bộ luật Hình sự 2015, các nhà làm luật đã tiến hành sửa đổi lại nội dung cũng như bổ sung thêm về quy định này để phù hợp với quy định pháp luật và xã hội hiện nay: Xét về quy định về Giảm mức hình phạt đã tuyên trong Bộ luật Hình sự 1999: Điều 58. Giảm mức hình phạt đã tuyên “1. Người bị kết án cải tạo không giam...

Continue reading

Che giấu tội phạm

Về hành vi che giấu tội phạm: Ở bộ luật Hình sự 2015 đã có những điểm mới đáng kể trong quy định liên quan đến hành vi che giấu tội phạm so với Bộ luật Hình sự 1999: Trong Bộ luật hình sự 1999 quy định: Điều 21. Che giấu tội phạm Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách...

Continue reading

Cải tạo không giam giữ

Về hình phạt cải tạo không giam giữ, Bộ luật hình sự 2015 đã bổ sung một số điều để phù hợp với tình hình xã hội hơn: Bộ luật hình sự 1999 quy định về hình phạt cải tạo không giam giữ như sau: Điều 31. Cải tạo không giam giữ “1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ sáu tháng đến ba năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng, nếu xét...

Continue reading