a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Cải tạo không giam giữ dưới 18

Điềm mới trong quy định về Cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi Trong Bộ luật Hình sự 2015, liên quan đến việc Cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi, các nhà làm luật đã tiến hành một thay đổi so với Bộ luật Hình sự 1999: Bộ luật Hình sự 1999 quy định như sau về hình phạt Cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên: Điều 73. Cải tạo không giam giữ “Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội thì...

Continue reading

Án treo

ÁN TREO Quy định về Án treo trong Bộ luật Hình sự 2015 đã được chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện hơn so với quy định này trong Bộ luật Hình sự 1999. Theo đó, trong Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định về Án treo như sau: “Điều 60. Án treo Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử...

Continue reading