a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC NHẬN NUÔI CON NUÔI

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Dân Sự  > HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC NHẬN NUÔI CON NUÔI

HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC NHẬN NUÔI CON NUÔI

PHẦN 1 NHẬN NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC.

Hồ sơ và thủ tục nhận nuôi con nuôi phần 2

Việc cho con làm con nuôi và nhận con nuôi là một nhu cầu có thực trong xã hội. Vì, nhiều cha mẹ mong muốn con mình có một cuộc sống đầy đủ hơn mà hiện tại họ chưa thể có, hay, nhiều vợ chồng hiếm muộn muốn có con để vui cửa vui nhà. Dựa trên nhu cầu đó, nhà nước đã cụ thể hóa thành những quy định nhằm giúp việc cho con nuôi – nhận con nuôi được pháp luật bảo đảm. Cụ thể như sau:

Người nhận nuôi con nuôi phải đáp ứng được các điều kiện được quy định tại Điều 14 Luật nuôi con nuôi năm 2010(sau đây gọi là luật nuôi con nuôi), các điều kiện đó là:

“Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

1.Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 2. b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 3. c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 4. d) Có tư cách đạo đức tốt.

2.Những người sau đây không được nhận con nuôi:

 1. a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 2. b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 3. c) Đang chấp hành hình phạt tù;
 4. d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.”

Trong trường hợp chưa tìm được trẻ em nhận nuôi, người có nhu cầu nhận con nuôi đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với sở Tư pháp nơi người đó thường trú (Điều 16 Luật nuôi con nuôi).

 

Hồ sơ của người có nhu cầu nhận con nuôi được quy định tại Điều 17 Luật nuôi con nuôi:

 “Điều 17. Hồ sơ của người nhận con nuôi

Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có:

 1. Đơn xin nhận con nuôi;
 2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 3. Phiếu lý lịch tư pháp;
 4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
 5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này.”

Và được hướng dẫn tại Điều 5, Điều 7 Nghị Định 19/2011/NĐ-CP:

“Điều 5. Thời hạn có giá trị sử dụng của giấy tờ

 1. Phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi trong nước theo quy định tại Điều 17 của Luật Nuôi con nuôi và giấy tờ quy định tại điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 21 của Nghị định này có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 7. Hồ sơ của người nhận con nuôi

Hồ sơ của người nhận con nuôi trong nước được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ quy định tại Điều 17 của Luật Nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi và không cùng thường trú tại một địa bàn xã, thì việc xác nhận về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi được thực hiện như sau:

 1. Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi, thì văn bản về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú xác nhận.
 2. Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó thường trú, thì công chức tư pháp – hộ tịch xác minh hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi.”

 

Đồng thời, người được nhận làm con nuôi cũng cần có các hồ sơ sau: (Điều 18 Luật nuôi con nuôi)

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước gồm có:

 1.  Giấy khai sinh;
 2.  Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
 3.  Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;
 4.  Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;
 5.  Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng.

Sau đó, người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú.

Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.(Điều 19 Luật nuôi con nuôi).

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra và lấy ý kiến của người liên quan quy định tại Điều 21 Luật nuôi con nuôi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Việc lấy ý kiến của người liên quan tức là lấy ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ của người được nhận làm con nuôi căn cứ theo Điều 21 Luật nuôi con nuôi.

“Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi.

 1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.
 2. Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.
 3. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.
 4. Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 15 ngày.”

 

Sau khi xét thấy các bên đã đủ điều kiện cho con nuôi và nhận con nuôi theo quy định của luật nuôi con nuôi, UBND cấp xã sẽ trao giấy chứng nhận trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của những người quy định tại Điều 21 Luật nuôi con nuôi.

Trường hợp, UBND cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến của những người quy định tại Điều 21 Luật nuôi con nuôi.

Trên đây là quá trình và hồ sơ nhận nuôi con nuôi trong nước, tại phần tiếp theo, Cilaw sẽ trình bày quá trình và hồ sơ cần để cho con nuôi – nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

 

No Comments

Leave a Comment