a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Thủ tục ly hôn

>> Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI >> Xem thêm CHIA TÀI SẢN TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN >> Xem thêm CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN >> Xem thêm NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG Khi mâu thuẫn trong quan hệ của vợ chồng trở nên trầm trọng, cuộc sống vợ chồng không chia sẻ được với nhau, mục đích cuộc hôn nhân không đạt được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án xem xét cho ly hôn để chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa hai người. Theo quy định của pháp luật thì vợ, chồng hoặc cả...

Continue reading

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài được pháp luật Việt Nam tôn trọng và bảo vệ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Vấn đề ly hôn trong quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài được xem là quyền dân sự của mỗi bên và được pháp luật bảo hộ. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có...

Continue reading

Thủ tục kết hôn

Khi quyết định tiến tới hôn nhân, đăng ký kết hôn là điều cần thực hiện để vừa bảo đảm việc chấp hành theo đúng pháp luật vừa là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bạn và người bạn đời trở thành thành một gia đình. Theo Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được xem là đủ tuổi kết hôn; Kết hôn tự nguyện và không thuộc các trường hợp cấm kết hôn theo luật định gồm: không được kết hôn với người đang...

Continue reading

Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hiện nay, Công dân Việt Nam đăng ký kêt hôn với người nước ngoài là một vấn đề không còn xa lạ với chúng ta. Trước kia, việc Đăng ký kết hôn với người nước ngoài được thực hiện bởi Sở Tư pháp,tuy nhiên, hiện nay luật Hộ tịch mới có quy định thẩm quyền của việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được giao cho UBND cấp huyên nơi công dân Việt Nam cư trú. Hồ sơ cần chuẩn bị như sau:   Tờ khai đăng ký kết hôn của mỗi bên theo mẫu quy định; Giấy...

Continue reading

Thỏa thuận chế độ tài sản

Trước khi hai người đăng ký kết hôn, hai người có thể lập văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng: tài sản nào của riêng vợ, tài sản nào của riêng chồng và tài sản nào sẽ là của chung hai vợ chồng. Ngoài ra vợ chồng cũng có thể thỏa thuận bất cứ một nội dung nào khác có liên quan đến tài sản của hai người, chẳng hạn quyền và nghĩa vụ của mỗi người, điều kiện, nguyên tắc phân chia tài sản…Sau đây chúng ta sẽ đi vào cụ thể về vấn...

Continue reading

Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

>> Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI >> Xem thêm CHIA TÀI SẢN TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN >> Xem thêm CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN >> Xem thêm NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG >> Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là việc vợ chồng thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án nhân dân quyết định trường hợp chia tài sản chung khi hôn nhân vẫn còn tồn tại nhằm phân chia tài sản chung của vợ chồng thành từng phần thuộc sở hữu riêng của vợ và chồng. Việc...

Continue reading

Chia tài sản khi ly hôn

>> Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI >> Xem thêm CHIA TÀI SẢN TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN >> Xem thêm CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN >> Xem thêm NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG >> Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN Khi mục đích của hôn nhân không dạt được thì có thể dẫn đến việc ly hôn. Một trong số những mối quan hệ được các bên quan tâm và dễ phát sinh tranh chấp là vấn đề chia tài sản chung vợ chồng. Nguyên tắc xác định khối tài sản chung vợ chồng - Tài sản hình thành...

Continue reading

Cấp dưỡng

>> Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI >> Xem thêm CHIA TÀI SẢN TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN >> Xem thêm CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN >> Xem thêm NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG >> Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN Việc cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn được quy định tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH năm 2014 và Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000. Theo đó, “Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục,...

Continue reading