a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Hướng dẫn về hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Doanh Nghiệp  > Hướng dẫn về hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp

Hướng dẫn về hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp

Mới đây, Chính phủ công bố Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa  có hiệu lực từ ngày 11/03/2018.

Theo đó, Dự thảo Nghị định này hướng dẫn chi tiết về hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh như sau:

1. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập DN

– Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí

– Nội dung tư vấn miễn phí bao gồm:

  • Trình tự, thủ tục về đăng ký DN.
  • Tư vấn để lập hồ sơ đăng ký thành lập DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh
  • Quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập DN đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

– Hồ sơ để đựơc tư vấn, hướng dẫn miễn phí gồm:

  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;
  • Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.

– Trình tự, thủ tục đăng ký tư vấn, hướng dẫn miễn phí:

  • Chủ hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên tại đơn vị đầu mối được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao tư vấn, hướng dẫn,
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,đơn vị đầu mối có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn  miễn phí các nội dung nêu trên.

2. Hỗ trợ miễn lệ phí đăng ký DN và phí công bố thông tin DN lần đầu

– DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí lệ phí đăng ký DN lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

– DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí phí công bố thông tin DN lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia.

3. Hỗ trợ miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

– Quy trình, thủ tục, trách nhiệm các bên liên quan đến cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:

+ Trường hợp điều kiện kinh doanh không thay đổi về quy mô thì cơ quan quản lý nhà nước đúng thẩm quyền có trách nhiệm thông báo và công nhận bằng văn bản khi nhận được đơn đăng ký thay tên trong thời hạn 05 ngày làm việc.

+ Trường hợp điều kiện kinh doanh thay đổi về quy mô, cơ quan quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp phép lần đầu đối với DN chuyển đổi từ hộ theo pháp luật chuyên ngành.

Các cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện có trách nhiệm miễn lệ phí, phí thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu cho DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

4. Hỗ trợ miễn lệ phí môn bài trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp GCN đăng ký DN lần đầu

5. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp GCN đăng ký DN lần đầu

UBND cấp tỉnh phải giao đơn vị đầu mối thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ này.

 

No Comments

Leave a Comment