a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Khiếu nại quyết định hành chính

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hành Chính  > Khiếu nại quyết định hành chính

Khiếu nại quyết định hành chính

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH,  HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Người bị ảnh hưởng bởi quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính có quyền lựa chọn một trong hai phương thức giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình: Khiếu nại theo thủ tục khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Dưới đây, Cilaw cung cấp thông tin về việc giải quyết sự việc bằng hình thức khiếu nại.

  1. Hình thức khiếu nại

Việc khiếu nại có thể được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp, cụ thể:

  • Khiếu nại bằng đơn khiếu nại: Bạn cần soạn đơn khiếu nại, trong đơn cần phải ghi rõ thông tin người khiếu nại, người bị khiếu nại, ngày tháng năm khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại và liệt kê các tài liệu gửi kèm đơn.

Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

  • Khiếu nại trực tiếp: Khi bạn khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại nội dung khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Trường hơp nhiều người khiếu nại cùng một nội dung thì thủ tục tương tự như một người khiếu nại, tuy nhiên, cần nêu rõ thông tin của tất cả những người khiếu nại và toàn bộ những người khiếu nại cùng ký tên vào đơn khiếu nại. Trong trường hợp việc khiếu nại được thông qua người địa diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

  1. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

  1. Trình tự thủ tục khiếu nại

 

  • Khiếu nại lần đầu:

Khi có căn cứ cho rằng Quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu tới người ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

  • Khiếu nại lần 2:

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyêt định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  • Khởi kiện vụ án hành chính trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết.

Tags:

No Comments

Leave a Comment