a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

THỦ TỤC SỬA ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG   Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần khi tiến hành thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ (Theo Mẫu). Các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông...

Continue reading

Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT   Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ : Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh; Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản...

Continue reading

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân

THỦ TỤC HƯỞNG LẠI CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG HOẶC THÂN NHÂN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐI KHỎI ĐỊA PHƯƠNG NHƯNG KHÔNG LÀM THỦ TỤC DI CHUYỂN HỒ SƠ NAY QUAY LẠI ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ   Người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi do đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao...

Continue reading

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú

THỦ TỤC HƯỞNG LẠI CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG HOẶC THÂN NHÂN TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ DO XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP NAY TRỞ VỀ NƯỚC CƯ TRÚ   Người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú muốn hưởng lại chế độ ưu đãi nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ...

Continue reading

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù

THỦ TỤC HƯỞNG LẠI CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG HOẶC THÂN NHÂN TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI DO BỊ KẾT ÁN TÙ ĐÃ CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ  Người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù có nhu cầu hưởng lại chế độ ưu đãi nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...

Continue reading

Thủ tục hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động

THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG   Người lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban...

Continue reading

Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động

THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG   Người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện cho người lao động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...

Continue reading

Thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Người sử dụng lao động có yêu cầu hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo...

Continue reading

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  Người sử dụng lao động có đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; ...

Continue reading

Thủ tục giám định vết thương còn sót

THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH VẾT THƯƠNG CÒN SÓT  Thương binh có nhu cầu làm thủ tục giám định vết thương  nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị giám định vết thương còn sót Bản sao giấy chứng nhận bị thương. Bản sao biên bản của các lần giám định trước; Kết quả chụp, chiếu kèm chẩn đoán của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong...

Continue reading