a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM, HÀNG HÓA   Sau khi đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa chuẩn bị hồ sơ theo quy định, gửi hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cá nhân, tổ chức hoạt động. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Bản công...

Continue reading

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP   Trong các trường hợp sau đây, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp làm  thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào...

Continue reading

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trường hợp thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo đã được cấp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG HỢP THÔI TUYỂN SINH HOẶC GIẢM QUY MÔ TUYỂN SINH ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC CẤP TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP   Trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp  trong trường hợp thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành nghề đào tạo đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo...

Continue reading

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trường hợp Đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG HỢP ĐỔI TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP.   Trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong trường hợp đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở lao động – thương binh và xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký bổ sung hoạt...

Continue reading

Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP   Trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. * Trường hợp thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết đào tạo hoặc trụ sở chính/phân...

Continue reading

Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

THỦ TỤC CÔNG NHẬN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN   Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục nộp hồ sơ công nhận hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc...

Continue reading

THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

THỦ TỤC CÔNG NHẬN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC Tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục nộp hồ sơ công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Công văn của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc...

Continue reading

Thủ tục cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN   Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục: Văn bản đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Continue reading

Thủ tục chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

THỦ TỤC CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP   Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; văn bản của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập...

Continue reading

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP  Trường Trung cấp chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị chấm dứt, nêu rõ lý do chấm dứt. Phương án chấm dứt phân hiệu Trường Trung cấp bao gồm: Phương án giải quyết tài sản. Phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và...

Continue reading