a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Thủ tục chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN   Trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của cơ sở, người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (theo...

Continue reading

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A

THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG A   Tổ chức có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A lập bộ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức hoạt động. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị...

Continue reading

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG A Khi Giấy chứng nhận bị hỏng, mất hoặc sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động, tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A lập bộ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi...

Continue reading

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN   Tổ chức, cá nhân muốn thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (theo mẫu); Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn...

Continue reading

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM   Doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động dịch vụ việc làm nộp hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ như sau: Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp; Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Continue reading

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỐI VỚI CƠ SỞ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ   Để được cấp giấy phép hoạt đồng cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập; cơ sở do cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; cơ sở do tổ chức, cá nhân nước...

Continue reading

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI ĐỐI VỚI CƠ SỞ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ   Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập; cơ sở do cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết...

Continue reading

Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Thành phố

Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Thành phốBan hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động _ Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trung tâm có nhu cầu bổ nhiệm giám đốc Trung tâm nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả...

Continue reading

Thành lập Công ty kinh doanh các thiết bị PCCC

Thành lập Công ty kinh doanh các thiết bị PCCC Kinh doanh các thiết bị phòng cháy chữa cháy là hoạt động kinh doanh có điều kiện nên hình hồ sơ đăng ký đặc thù hơn các doanh nghiệp thông thường khác. Cilaw cung cấp cho các bạn quy định về việc thành lập công ty kinh doanh các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Điều kiện kinh doanh các phương tiện phòng cháy chữa cháy 1.1. Tổchức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có...

Continue reading

Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy với các dự án

THẨM DUYỆT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VỚI CÁC DỰ ÁN Thẩm duyệt thiết kế về PCCC, bao gồm: Thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án thiết kế quy hoạch 1/500: Các dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo quy định tại mục 1 của Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 phải được góp ý giải pháp về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch 1/500. Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng: Các dự án, công trình tại các mục 14, 16, 20 của Phụ lục...

Continue reading