a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Nhận nuôi con nuôi của người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Nhận nuôi con nuôi của người nước ngoài thường trú tại Việt Nam Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát sinh giữa các yếu tố có quan hệ với nuớc ngoài. Với đội ngũ nhân viên, luật sư, luật gia có chuyên môn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con nuôi Công ty Cilaw mong muốn trợ giúp cho khách hàng những thủ tục nhanh gọn, đơn giản nhất...

Continue reading

Gửi thỏa ước lao động tập thể

GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Sau khi tiến hành lấy ý kiến tập thể lao động về thỏa ước lao động tập thể, người sử dụng lao động tiến hành gửi thỏa ước lao động lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (Theo mẫu đính kèm theo công văn số 340/LĐTBXH). Bản Thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (Theo quy định tại khoản 1, điều...

Continue reading

Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động

GIẢI TRÌNH THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG   Khi người sử dụng lao động có thay đổi về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài chuẩn bị hồ sơ giải trình theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ : Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng...

Continue reading

Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động

GIẢI TRÌNH NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG   Khi giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (TheoMẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư...

Continue reading

Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động _ Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao...

Continue reading

Đối tượng cấp giấy phép Phòng cháy & chữa cháy

ĐỐI TƯỢNG CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY & CHỮA CHÁY Hiện nay việc xin giấy phép phòng cháy chữa cháy là điều kiện cần thiết của nhiều doanh nghiệp, công ty, cá nhân … trong hoạt động kinh doanh, xây dựng, vui chơi và giải trí. Công ty Cilaw với đội ngũ chuyên viên Luật sư giỏi về cả chuyên môn và nghiệp vụ sẽ giúp các bạn giải đáp những khó khăn, thắc mắc đó. Dưới đây, chúng tôi cung cấp cho các bạn nội đung về trình tự thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Căn cứ...

Continue reading

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

ĐỀ NGHỊ TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI   Trong trường hợp người sử dụng lao động  nước ngoài đề nghị  tuyển người lao động Việt nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng người lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần...

Continue reading

Đăng ký nội quy lao động

ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG   Khi người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (1 bản); Các Văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (1 bản); Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện...

Continue reading

Công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

CÔNG DÂN VIỆT NAM NHẬN TRẺ EM NƯỚC NGOÀI LÀM CON NUÔI Công ty Cilaw xin chia sẻ với quý khách hàng về điều kiện của người nhận nuôi, trình tự thực hiện thủ tục công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi tại Việt Nam như sau: Yêu cầu, điều kiệncủa người nhận con nuôi: 1.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 1.2 Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên – không áp dụng đối với trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con...

Continue reading

Cấp lại giấy phép lao động

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG   Trong trường hợp giấy phép lao động của người lao động nước ngoài bị mất hoặc trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động là lao động người nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và...

Continue reading