a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ Đối với các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và phương tiện đặc thù cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mới được phép đi vào hoạt động. Công ty Cilaw cung cấp cho các bạn nội dung quy định về trình tự thủ tục này.   Điều kiện đi với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ phải là phương tiện chạy bằng động cơ...

Continue reading

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam, người lao động có quốc tịch nước ngoài cần có giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam. Đây được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đối với người lao động có quốc tịch nước ngoài. Dưới đây là thành phần hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động...

Continue reading

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với một số trường hợp đặc biệt

CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT   Trước ít nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.Sau đây là thành phần hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người...

Continue reading