a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Quy định chung về khiếu nại

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hành Chính  > Quy định chung về khiếu nại

Quy định chung về khiếu nại

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHIẾU NẠI

Việc ban hành các Quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính của cơ quan, cán bộ hành chính nhà nước có thẩm quyền là các biện pháp thực hiện nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền của họ. Tuy nhiên, trên thực tế cũng có thể có những Quyết định, hành vi hành chính trái quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng chịu tác động của Quyết định, hành vi hành chính đó. Để bảo vệ quyền lợi của mình, những đối tượng chịu tác động trên có quyền khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Dưới đây, Cilaw cung cấp cho các bạn quy định chung về Khiếu nại theo Luật khiếu nại năm 2011.

Khái niệm

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem  xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trong đó:

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chứng thộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Việc giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của Luật Khiếu nại 2011 trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 6 Luật khiếu nại 2011:

  • Cảm trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại;
  • Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; ố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật.
  • Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định.
  • Bao che cho người bị khiếu nại, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại.
  • Cố tình khiếu nại sai sự thật.
  • Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông ngờ khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng.
  • Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xuyên tạc vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệ vụ, công vụ khác.
  • Vi phạm quy chế tiếp công dân.
  • Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Tags:

No Comments

Leave a Comment