a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại.

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hành Chính  > Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại.

Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại.

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

Trong vụ việc khiếu nại, các bên cần phải hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình để có thể vận dụng bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Dưới đây, Cilaw cung cấp cho các bạn nội dung về quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại.

 1. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại
 • Quyền của người bị khiếu nại
 • Đưa ra chứng cứ về tính hợp pháp của Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.
 • Được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.
 • Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.
 • Nhạn quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
 • Nghĩa vụ của người bị khiếu nại
 • Tham gia đối thoại lhoawcj uiyr quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại.
 • Chấp hành quyêt định xác minh nội dung khiếu nại của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, giải trình về tính hợp pháp, đúng đứn của Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan đơn vị kiểm tra, xác minh yêu cầu trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có yêu cầu.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh quyêt định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
 • Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dưt hành vi hành chính bị khiếu nại.
 • Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
 • Người bị khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ kahcs theo quy định của pháp luật.

Tags:

No Comments

Leave a Comment