a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hành Chính  > Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI

Trong vụ việc khiếu nại, các bên cần phải hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình để có thể vận dụng bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Dưới đây, Cilaw cung cấp cho các bạn nội dung về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại.

 1. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại
 • Quyền của người khiếu nại
 • Tự mình khiếu nại:

Người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Quyết định hành chính, hành vi hành chính có quyền tự mình khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thẻ chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại.

 • Nhờ luật sư

Người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Quyết định hành chính, hành vi hành chính có quyền nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 • Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;
 • Được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.
 • Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.
 • Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.
 • Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó.
 • Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyêt định giải quyết khiếu nại.
 • Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện tại tòa án;
 • Rút khiểu nại
 • Nghĩa vụ của người khiếu nại
 • Khiếu nại đúng ngời có thẩm quyền giải quyết.
 • Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại, cung cấp hông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó.
 • Chấp hành quyêt định hafh chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo Điều 35 Luật khiếu nại.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực.
 • Người khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ kacs theo quy định của pháp luật.

Tags:

No Comments

Leave a Comment