a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện vụ án hành chính

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hành Chính  > Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện vụ án hành chính

Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện vụ án hành chính

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Khi khởi kiện vụ án hành chính, người khởi kiện cần nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Cilaw cung cấp cho các bạn nội dung quyền và nghĩa vụ của Người khởi kiện vụ án hành chính trên cơ sở Luật tố tụng hành chính. Nội dung cụ thể như sau:

 1. Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa;
 2. Nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật;
 3. Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu;
 4. Cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở chính của mình; trong quá trình tòa án giải quyết vụ án nếu có thay đổi địa chỉ, nơi cư trú thì phải thông báo kịp thời cho đương sự khác và tòa án;
 5. Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
 6. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho tòa án;
 7. Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được, đề nghị tòa án buộc bên đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang lưu giữ, quản lý;đề nghị tòa án ra quyết định buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ; đề nghị tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản;
 8. Được biết, ghi chép và sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ không được công khai theo quy định tịa khoản 2 Điều 6 Luật Tố tụng hành chính;
 9. Nộp bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ cho tòa án để tòa án gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác trừ tài liệu, chứng cứ không được công khai theo quy định tịa khoản 2 Điều 6 Luật Tố tụng hành chính;
 10. Đề nghị Tòa án quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 11. Đề nghị tòa án tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đối thoại và tham gia phiên họp trong quá trình tòa án giải quyết vụ án.
 12. Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;
 13. Tự bảo vệ, nhờ luật sư hoặc người khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình;
 14. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng;
 15. Tham gia phiên tòa, phiên họp;
 16. Phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án và chấp hành quyetes định của tòa án trong quá trình tòa án giải quyết vụ án;
 17. Đề nghị tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng;
 18. Đề nghị tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án;
 19. Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với tòa án những vấn đề cần hỏi với người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng
 20. Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng;
 21. Được cấp trích lục bản án, quyết định của tòa án;
 22. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của tòa án;
 23. Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 24. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 25. Sử dụng quyền của đương sự một cách thiện chí, không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng của tòa án, đương sự khác;
 26. Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện;
 27. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

 

Tags:

No Comments

Leave a Comment