a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Rút khiếu nại và các trường hợp khiếu nại không được thụ lý

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hành Chính  > Rút khiếu nại và các trường hợp khiếu nại không được thụ lý

Rút khiếu nại và các trường hợp khiếu nại không được thụ lý

RÚT KHIẾU NẠI VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI KHÔNG ĐƯỢC THỤ LÝ

 1. Rút khiếu nại

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại. Đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết việc khiếu nại.

 1. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

 1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; thuộc phạm vi bi smaatj nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, ngoại giao theo danh mục do chính phủ quy định.

Quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
 2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
 3. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiêu snaij;
 4. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
 5. Thời hiệu, thời hạn đã hết mà không có lý do chính đáng;
 6. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 7. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
 8. Việc khiếu nại đã được tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

Tags:

No Comments

Leave a Comment