a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Thẩm quyền của tòa án trong vụ án hành chính

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hành Chính  > Thẩm quyền của tòa án trong vụ án hành chính

Thẩm quyền của tòa án trong vụ án hành chính

THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Đối với từng vụ việc cụ thể, cần xác định chính xác thẩm quyền của Tòa án để việc khởi kiện không bị trả lại đơn do lựa chọn sai tòa án có thẩm quyền dẫn đến kéo dài thời gian. Cilaw trên cơ sở của Luật Tố tụng hành chính cung cấp cho các bạn thông tin về thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính của Tòa án nhân dân các cấp. Nội dung cụ thể như sau:

 1. Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện.

Điều 31 Luật Tố tụng Hành chính quy định những khiếu kiện sau thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện:

 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành cính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ Quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện.
 • Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ cwhcs từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩ quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.
 • Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
 1. Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh

Điều 32 Luật Tố tụng hành chính quy định về những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh như sau:

 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, văn phòng chủ tịch nước, văn phòng quốc hội, kiểm toán nhà nước, tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ VN thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thảm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

 • Khiếu kiện Quyết định hành chính hành vi hành chính của cơ quan thuộc một trong các cơ quan nhà nước nêu trên và quyết định hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, , nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án. Trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ VN thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thảm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.
 • Khiếu kiện quyêt định hành chính, hành vi hành chỉnh của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan địa diện của VN ở nước ngoài hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án. Trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú tại VN thì Tòa án có thẩm quyền là TAND TP. Hà Nội hoặc HCM.
 • Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án.
 • Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà người khởi kiện có nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
 1. Lưu ý

Trong một số trường hợp, một vụ việc có nhiều người khiếu kiện trong đó có người lựa chọn Tòa án, có người lựa chọn khiếu nại theo Luật khiếu nại thì thẩm quyền được xác định như sau:

 • Đối với vụ việc mà quyền lợi của những người khới kiện và người khiếu nại độc lập với nhau thì Tòa án giải quyết yêu cầu của người khởi kiện, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính giải quyết yêu cầu của người khiệu nại.
 • Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại không độc lập với nhau thì Tòa án thụ lý giải quyết theo thủ tục chung và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện không lựa chọn cơ quan giải quyết thì trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

 

Tags:

No Comments

Leave a Comment