a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hành Chính  > Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

Người khiếu nại cần nắm được những trình tự thủ tục về giải quyết khiếu nại lần đầu để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh những trường hợp do không nắm bắt được thủ tục mà làm mất đi quyền khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính. Dưới đây Cilaw cung cấp cho Quý khách hàng thông tin về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật khiếu nại.

  1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:

30 ngày kể từ ngày thụ lý.

45 ngày kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp.

Ở Vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

  1. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Bước 1. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Bước 2. Thụ lý giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc trường hợp khiếu nại không được thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết. Thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết phải nêu rõ lý do.

Bước 3. Xác minh nội dung khiếu nại: Trong thời gian giải quyết khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tự mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh để xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Việc kiểm tra, xác minh phải đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời.

Bước 4. Tổ chức đối thoại.

Nếu yêu cầu giải quyết khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với ngời khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia đối thoại, nếu không ký hoặc điểm chỉ phải ghi rõ lý do vào biên bản..

Bước 5. Quyết định giải quyết khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Trong thời hạn 03 làm việc kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp;

  1. Lưu ý.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Đối với vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày.

 

Tags:

No Comments

Leave a Comment