a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Doanh Nghiệp  > THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

>> Xem thêm HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

>> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

>> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP CON

>> Xem thêm DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

>> Xem thêm ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là chứng thư pháp lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhân cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, mỗi một cơ sở trước khi tiến hành kinh doanh, sản xuất phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

Thành phần hồ sơ:

–         Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu 1b tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT;

–         Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

–         Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2b quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

–           Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm;

–         Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh.

  1. Nơi nộp hồ sơ:

Người nộp hồ sơ xin cấp “giấy phép” đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm có thể nộp theo một trong 3 hình thức sau:

– Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính  Sở Công Thương

– Qua đường bưu điện

– Qua mạng

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

  1. Trình tự thực hiện :

+ Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu không hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung. Quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà không bổ sung thì hủy hồ sơ.

+ Thành lập đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở : gồm 3-5 người, trong đó ít nhất 2/3 thành viên làm công tác chuyên môn hặc quản lý về an toàn thực phẩm.

+ Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở: Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở;

Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

+ Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở: Được lập thành Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

+ Cấp Giấy chứng nhận: Trong 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

  1. Thời gian giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  2. Căn cứ pháp lý:

– Luật An toàn thực phẩm số 55/QH12/2010 ngày 17/6/2010;

– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

– Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014  của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

– Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

– Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

– Thông tư  số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

– Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Cilaw theo số 097.446.1998 hoặc email info@cilaw.vn

No Comments

Leave a Comment