a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

THỦ TỤC CÔNG NHẬN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC

Tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục nộp hồ sơ công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ:

  • Công văn của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (Theo mẫu);
  • Biên bản họp của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm (Theo mẫu);
  • Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị công nhận giám đốc trung tâm tự khai (Theo mẫu);
  • Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận.

Lưu ý:

Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  • Có phẩm chất, đạo đức tốt;
  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
  • Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;
  • Có đủ sức khỏe.

 

No Comments

Leave a Comment