a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

Trong các trường hợp sau đây, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp làm  thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

 • Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo.
 • Thành lập phân hiệu mới có tổ chức hoạt động đào tạo.
 • Mở thêm địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động đào tạo ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu.

Thành phần hồ sơ:

 • Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở.
 • Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP).
 • Báo cáo các điều kiện đảm bảo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP).
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo khác đối với trường hợp chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo.
 • Văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới đối với trường hợp thành lập phân hiệu mới có tổ chức hoạt động đào tạo.
 • Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở.
 • Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP).
 • Báo cáo các điều kiện đảm bảo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP).
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.
 • Văn bản của người có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu, địa điểm đào tạo khác đối với trường hợp chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo; Văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới đối với trường hợp thành lập phân hiệu mới có tổ chức hoạt động đào tạo.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định (dự kiến về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý).

 

No Comments

Leave a Comment