a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

 

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc, trước khi Giấy phép thành lập hết hạn, tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội . Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (theo mẫu);
  • Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở (theo mẫu);
  • Bản gốc Giấy phép thành lập đã được cấp.

Tổ chức, cá nhân được gia hạn Giấy phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có nhu cầu tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân;
  • Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không vi phạm pháp luật.

 

No Comments

Leave a Comment