a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Thủ tục Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Thủ tục Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

Thủ tục Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

THỦ TỤC GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÓ TỪ 30% LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 

Trong thời hạn 01 tháng trước khi hết hạn của Quyết định công nhận, Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được công nhận sử dụng từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ :

  • Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Quyết định công nhận đã được cấp;
  • Công văn đề nghị gia hạn, trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có của Cơ sở, số lượng lao động là người khuyết tật; kèm theo Danh sách lao động là người khuyết tật, có ghi chú rõ về những trường hợp là người khuyết tật mới vào làm việc tại Cơ sở kể từ sau khi Cơ sở được cấp Quyết định công nhận (nếu có);
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy xác nhận khuyết tật và hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật mới vào làm việc tại Cơ sở kể từ sau khi Cơ sở được cấp Quyết định công nhận (nếu có).

 

No Comments

Leave a Comment