a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

THỦ TỤC TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có văn bản trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ:

  • Văn bản đề nghị của Trung tâm dịch vụ việc làm (kèm Giấy tờ chứng minh về việc không thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

 

No Comments

Leave a Comment