a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Thủ tục tiếp nhận Phiếu khai báo và cấp giấy sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Thủ tục tiếp nhận Phiếu khai báo và cấp giấy sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thủ tục tiếp nhận Phiếu khai báo và cấp giấy sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

THỦ TỤC TIẾP NHẬN PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO SỬ DỤNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Trong thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, tổ chức, cá nhân có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải gửi hồ sơ khai báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ:

  • Phiếu khai báo sử dụng các đối tượng kiểm định (theo mẫu);
  • Bản photo Giấy chứng nhận kết quả kiểm định lần đầu hoặc bất thường.

 

No Comments

Leave a Comment