a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Lĩnh Vực Khác  > Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

Doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lập bộ hồ sơ chứng minh đủ điều kiện hoạt động theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (theo mẫu);
 • Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện (theo mẫu);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản photo (kèm bản chính đối chiếu) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015;
 • Bản sao hoặc bản photo (kèm bản chính đối chiếu) quyết định bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu, người phụ trách công tác huấn luyện;
 • Danh mục về cơ sở vật chất; danh sách người quản lý, người huấn luyện kèm theo hồ sơ, tài liệu sau đây:
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản photo (kèm bản chính đối chiếu) hồ sơ, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện huấn luyện của người huấn luyện;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản photo (kèm bản chính đối chiếu) hồ sơ, giấy tờ về trụ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Chương trình chi tiết, tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có trụ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 05 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động (Người huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ);
 • Có chương trình, tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện;
 • Người phụ trách huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên.

 

No Comments

Leave a Comment