a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cilaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (Thứ 7 8h-11h30)

097.446.1998

Hotline

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ

Công Ty Luật TNHH Cilaw > Hình Sự  > Tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ

Tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ

TỘI GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE NGƯỜI KHÁC TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ

 

Cơ sở pháp lí của tội này là Điều 137 Bộ Luật hình sự 2015

“137. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ

  1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
  3. a) Đối với 02 người trở lên, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;
  4. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
  5. c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.
  6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ là hành vi của người trong quá trình thực hiện công vụ của mình đã làm cho người khác bị thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe do dùng vũ lực ngoài trường hợp pháp luật cho phép.

Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở hành vi làm cho người khác bị thương, bị tổn hại sức khỏe do họ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép. Dùng vũ lực là dùng sức mạnh vật chất tác động vào thân thể người khác. Các hình thức dùng vũ lực như dùng vũ khí hoặc tay chân như đấm, đá…Dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép tức là trái với quy định của pháp luật.

Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ 16 tuổi trở lên, là người đang thi hành công vụ, tức là người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xã hội. Ngoài ra, những công dân được huy động làm nhiệm vụ được giao như: tuần tra, canh gác,..

Điều luật quy định 2 khung hình phạt:

  • Khung 1: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm trong trường hợp ây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.
  • Khung 2: phạt tù từ 02 năm đến 07 năm trong những trường hợp sau: phạm tội đối với 02 người trở lên, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.
  • Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Tags:

No Comments

Leave a Comment